Informatie voor 1e bezoek aan de diëtist

Informatie voor 1e bezoek aan de diëtist

 

De diëtistenpraktijk 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching heeft een officiële AGB-zorgverlener code.

2FeelBetter Dieetadvies & Coaching wordt per 1 mei 2022 overgenomen door Diëtistenpraktijk Eetvitaal. Uw dossier wordt ook overgedragen. Zie ook privacyverklaring.

Bij 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching werken:

Pauline Randsdorp: dietist

Monique Dofferhof: diëtist

 

De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Elke diëtist heeft een eigen AGB-zorgverlenerscode.

 

Openingstijden diëtistenpraktijk


Openingstijden De Coepel, Randweg 47, Begane Grond

Maandag 08.30-17.00 of van 12.00-20.00
Dinsdag 11.00 – 20.00
Woensdag 08.00 – 16.30
Donderdag 08.00 – 16.30
Vrijdag 08.00 – 16.30

 

Verwijsbrief

U kunt zonder verwijzing naar de diëtist.

 

Kosten

Een dieetbehandeling bestaat uit:

  • Een consult op het spreekuur of bij u thuis.
  • Individueel dieetvoorschrift*.
  • Registratie van besproken punten in het consult.
  • Eventueel kosten voor bezoek aan huis.

*Een ‘individueel dieetvoorschrift’ is de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding, regelen van medische drinkvoeding en samenstellen persoonlijk advies. Hier bent u doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de dieetbehandeling.

De totale bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Bij een niet-nagekomen afspraak is de praktijk genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

De kosten van dieetadvies worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar, tenzij u aangeeft zelf een nota te willen ontvangen. Indien u een nota wilt ontvangen of als u door uw vergoeding van uw basispakket heen bent en geen vergoeding heeft uit uw aanvullende verzekering, dient u de kosten van het dieetconsult direct te betalen via pin (niet contant).

Vergoeding dieetadvies:

Vergoeding voeding- en dieetadvies van 3 uur uit het basispakket:

Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het (openstaand) eigen risico. Na deze 3 uur kan eventueel een beroep worden gedaan op uw aanvullende verzekering waarvoor geen eigen risico geldt. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vergoeding dieetadvies onbeperkt uit het basispakket bij ketenzorg:

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg zonder aanspraak eigen risico wanneer er sprake is van een chronische aandoening zoals een cardiovasculair risico, COPD of diabetes en u bent doorverwezen bent door uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Voor deelnemende huisartsenpraktijken, zie http://www.zgkatwijk.nl/ en http://www.rohwn.nl/

Vergoeding dieetadvies van 3 uur uit het basispakket zonder aanspraak eigen risico voor:

Dieetbehandeling voor kinderen < 18 jaar indien verwezen door de arts wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder aanspraak eigen risico.

Als u een nota wilt of u bent door uw vergoeding heen, dan gelden de volgende tarieven:

Intakeconsult (eerste consult)

max 1,5 uur

Individueel

dieetvoorschrift

per 15 min

Vervolgconsult

(v.a. 2e consult)

max 30 min

Emailconsult &

Kort consult (ook voor Isagenix)

max 15 min

Toeslag Huisbezoek
max €114,- €19,- €38,- €19,- €30,00

Verhindering

Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op de afspraak komt. Bij verhindering dient u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren door te geven. Heeft u een afspraak op maandag dan dient u uiterlijk vrijdag af te zeggen. Dit kan telefonisch, via whatsapp of per SMS.

Indien u niet op tijd afzegt en/of niet op de afgesproken tijd aanwezig bent krijgt u van de praktijk een ‘no-show’ rekening van €17,50 per 15 minuten ingeplande tijd.

Dieetbehandeling stopzetten

  • De dieetbehandeling wordt in overeenstemming met u afgesloten na 2 – 10 consulten, afhankelijk van uw hulpvraag en uw resultaat.
  • Indien u meerdere keren zonder duidelijk aanwijsbare redenen uw afspraak niet nakomt zullen wij de dieetbehandeling eerder beëindigen. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Na afsluiten dieetbehandeling wordt een eindrapportage verstuurd naar uw arts (indien u een verwijzing had) en uw dossier wordt naar de verzekeraar afgesloten. 

Privacy

Wat u met de ons bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zijn veilig in een speciaal afgeschermd software-patiëntensysteem. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. Wij houden uw dossier digitaal bij met gegevens over de dieetbehandeling. U hebt recht op inzage. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u de praktijk op de hoogte brengen.

Overname dossier

Wilt u niet dat uw dossier overgenomen wordt door praktijk Eetvitaal? Stuur dan een mail naar info@hetdieetadvies.nl of bel naar 0612865595. Dan wordt op uw verzoek uw dossier verwijderd.