Informatie voor 1e bezoek aan de diëtist

Informatie voor 1e bezoek aan de diëtist

 

De diëtistenpraktijk heeft een officiële AGB-zorgverlener code.

De praktijk is lid van Diëtistennetwerk Zuid Holland Noord.

De praktijk heeft contracten met Zorggroep Katwijk en ROHWN.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Bij 2FeelBetter Dieetadvies & Coaching werken:

Sigrid van der Marel-Sluijter: dietist en praktijkeigenaar, lid van Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en lid van Netwerk dietisten Maag, Darm en Lever (MDL)

Pauline Randsdorp: dietist

Bianca Hermans: diëtist

Tamara Laros: diëtist

De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Elke diëtist heeft een eigen AGB-zorgverlenerscode.

 

Openingstijden diëtistenpraktijk

Openingstijden praktijk Rijnsburg, De Burgt (ook voor PowerSlim)

Maandag 08.00 – 16.30
Dinsdag 08.30 – 20.00
Woensdag wisselend
Donderdag 08.00 – 16.30
Vrijdag 08.30 – 17.00

 

Openingstijden praktijk Katwijk Zee, De Coepel, Randweg 47

Maandag 08.00 – 16.30
Dinsdag 08.30 – 20.00
Woensdag 08.00 – 16.30
Donderdag 08.00 – 16.30
Vrijdag 08.00 – 16.30

 

Kosten dieetadvies

De kosten van dieetadvies worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar, tenzij u aangeeft zelf een nota te willen ontvangen. De tarieven van de consulten van alle diëtisten zijn vrijgesteld.

2FeelBetter declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar (via digitaal portier Vecozo). U krijgt een factuur indien u door uw vergoeding van uw basispakket heen bent en geen vergoeding heeft uit uw aanvullende verzekering.

 

Dieetbehandeling

Tijdens het eerste consult (intake) geeft de diëtist uitleg over uw ziektebeeld en het bijbehorende dieetadvies. Indien u niet bent verwezen, dan doet de diëtist een screening alvorens dieetadvies te geven. Een dieetbehandeling bestaat uit:

Directe tijd = het gesprek met u in de spreekkamer of telefonisch contact.

Indirecte tijd = buiten uw aanwezigheid. Indien u bent doorverwezen door uw arts, stelt de diëtist een rapportage op naar de (huis)arts zowel na het eerste consult (intake) als na het laatste consult. De praktijk declareert opstellen rapportages; opstellen en uitwerken behandelplan en beantwoorden mails als indirecte tijd. Per consult wordt gemiddeld 10 minuten indirecte tijd gedeclareerd.

 

Vergoeding dieetadvies:

Vergoeding voeding- en dieetadvies van 3 uur uit het basispakket met aanspraak verplicht eigen risico:

  • Uw dieetconsulten worden vergoed uit het basispakket en verrekend met uw eigen risico. Na 3 uur voeding- of dieetadvies uit het basispakket kunt u een beroep doen op uw aanvullende verzekering waarvoor geen eigen risico geldt. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vergoeding dieetadvies onbeperkt uit het basispakket bij ketenzorg zonder aanspraak eigen risico voor:

  • Volwassen met een chronische aandoening zoals een cardiovasculair risico, COPD of diabetes en u bent doorverwezen bent door uw huisarts of de praktijkondersteuner van Zorggroep Katwijk of Zorggroep ROHWN. Voor deelnemende huisartsenpraktijken, zie http://www.zgkatwijk.nl/ en http://www.rohwn.nl/

Vergoeding dieetadvies van 3 uur uit het basispakket zonder aanspraak eigen risico voor:

  • Kinderen < 18 jaar indien verwezen door de arts.

 

Als u van ons een factuur krijgt, dan gelden de volgende tarieven:

1e consult (intake) van 1,5 uur inclusief uitwerken  Extra lange intake van 1,5 uur exclusief uitwerken Vervolgconsult van maximaal een half uur Toeslag Huisbezoek
€99,00 €115,50 €33,00 €16,50

  

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen. Heeft u een afspraak op maandag dan dient u uiterlijk vrijdag af te zeggen. Dit kan ALLEEN telefonisch of per SMS (niet per mail). Indien u niet op tijd afzegt en niet op de afgesproken tijd aanwezig bent (no show) krijgt u een rekening die u zelf moet betalen.

Dieetbehandeling stopzetten

  • De dieetbehandeling wordt in overeenstemming met u afgesloten na 2 – 10 consulten, afhankelijk van uw hulpvraag en uw resultaat.
  • Indien u meerdere keren zonder duidelijk aanwijsbare redenen uw afspraak niet nakomt zullen wij de dieetbehandeling eerder beëindigen. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Na afsluiten dieetbehandeling wordt een eindrapportage verstuurd naar uw arts (indien u een verwijzing had) en uw dossier wordt naar de verzekeraar afgesloten.

Privacy

Wat u met de ons bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zijn veilig geborgen in een speciaal afgeschermd software-patiëntensysteem. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. Wij houden uw dossier digitaal bij met gegevens over de dieetbehandeling. U hebt recht op inzage.  Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u de praktijk op de hoogte brengen.