Blog

Uitleg vergoeding dieetadvisering voor ketenzorgpatiënten

Uitleg vergoeding dieetadvisering voor ketenzorgpatiënten

Wanneer is dieetadvies nodig?

Er zijn verschillende redenen om naar een diëtist te gaan voor dieetadvies, bijvoorbeeld als je overgewicht hebt, een eetstoornis, klachten aan je maag of darmen, een voedingsallergie of een ziekte waarbij het volgen van een dieet belangrijk is. Een dieet kan ervoor zorgen dat je leert over gezond eten of kan zorgen voor een goede weerstand. Een dieet is altijd persoonsgebonden, de diëtist baseert het dieet op je eet- en beweegpatroon.

Aantal uren vergoeding

Vanuit de basisverzekering worden de eerste drie uur bij een diëtist vergoed. Je betaalt hiervoor het eigen risico tenzij je bent gediagnosticeerd met diabetes, COPD of een een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (CRM). In dit geval kom je in de ketenzorg terecht en hoef je geen eigen risico te betalen, alle kosten worden dan door de basisverzekering vergoed. Wanneer je geen chronische aandoening hebt kun je een aanvullende verzekering afsluiten om meerdere uren dieetadvies vergoed te krijgen. Een aantal verzekeraars biedt een aanvullende verzekering met dekking voor dieetadvies.

Ketenzorg

Hiermee wordt bedoeld dat verschillende zorgverleners samenwerken om een zorgplan voor je op te stellen. Onder andere huisartsen, apothekers en diëtisten kunnen binnen deze ketenzorg vallen. Zij stellen samen een zorgplan op waarin staat welke zorg je krijgt van welke zorgverlener en wat je zelf moet doen, zoals op tijd je medicijnen nemen. Door de ketenzorg hebben alle zorgverleners inzicht in het zorgplan, zodat ze de verschillende behandelingen op elkaar af kunnen stemmen. Je brengt in eerste instantie een bezoek aan de huisarts, welke kan afstemmen welke zorg je nodig hebt. Via de huisarts kun je doorverwezen worden naar de verschillende zorgverleners die in het zorgplan zijn betrokken. Een voorwaarde voor de ketenzorg is daarom dat je huisarts hierbij aangesloten is, dit kun je bij je huisarts navragen.

Uitleg vergoeding dieetadvisering

Voor de vergoeding dieetadvisering is een onderscheid te maken tussen dieetadvisering vanuit de basisverzekering en dieetadvisering binnen de keten.

Dieetadvisering vanuit de basisverzekering
Zorg vanuit de basisverzekering wordt ingekocht bij alle gecontracteerde diëtisten. Het gaat daarbij om de vergoeding van advies met een medisch doel, zoals diëtisten die plegen te bieden. Maximaal drie uur per kalenderjaar wordt vergoed. Het eigen risico is hierop van toepassing.

Dieetadvisering binnen de keten
Dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht bij diëtisten die aangesloten zijn bij een (gecontracteerde) keten. Het gaat hier om zorg voor verzekerden die lijden aan een chronisch obstructieve longziekte of diabetes, of een cardiovasculair risico hebben. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.
Indien u als verzekerde dieetadvisering ontvangt via multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg, dan bestaat er geen aanspraak op dieetadvisering vanuit de basisverzekering voor dezelfde indicatie of aan deze indicatie gerelateerde problematiek.

euro-427532_640

bron: ROHWN en Overstappen verzekering dieetadvies

Comments (4)

  1. Ik ben door mijn huisarts naar een dietiste met multidisciplinair team verwezen omdat geen dieet werkt bij mij en ik af moet vallen om aan een versleten instabiele ruggewervel geopereerd te kunnen worden. Val ik onder de ketenzorg als mijn huisarts aangesloten is?

  2. Mijn huisarts is aangesloten bij ketenzorg maar ik wil graag naar een andere diëtiste dan die de huisarts ter beschikking stelt en praktijk heeft bij de huisarts zelf. Ik heb COPD III Mag dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *